Zapalenie zatok przynosowych – konopie w fitoterapii