tynktura-cbdex-deprema-2-na-obciazenie-psychiczne-10ml