Regulamin konkursu

Dobrekonopie.pl – Organizator konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma / sklep internetowy dobrekonopie.pl, z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Kościelniaka 26, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa w terminie od 08 lipca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lipca 2020 r. na kanale YouTube Organizatora:

DobreKonopie GHM

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie 3 najciekawszych, najbardziej pomysłowych i wyróżniających się haseł, które mogą zostać wykorzystane w akcjach promocyjnych Organizatora.

III. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby po 18 roku życia.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny.

IV. Zasady konkursu

1. Zgłoszenie hasła rozwijającego skrót CBD odbywać się będzie na kanale YouTube Organizatora DobreKonopie GHM w komentarzach, pod nagraniem promującym konkurs.  

2. Hasła konkursowe złożone w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie.

3. Hasło konkursowe nie może naruszać dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.

3. Uczestnik ma prawo wysłać maksymalnie 1 propozycję hasła.

4. Przesłane hasło musi być rozwinięciem skrótu CBD.

5. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie teksty, które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.

V. Prawa autorskie

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.

2. Uczestnik konkursu uprawnia Organizatora do korzystania z przesłanych tekstów na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących firmę / Organizatora.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na publikację tekstów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań promujących firmę.

4. Laureaci konkursu przenoszą na Organizatora konkursu prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięzcą konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Jury konkursowe powoływane jest przez organizatora i liczy 3 osoby. Nagroda zostanie przyznana autorowi hasła najbardziej kreatywnego i wyróżniającego się oryginalnym pomysłem.

3. Decyzje Jury są niepodważalne.

4. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

a) I miejsce: Olejek Cannabis Originals RAW 10% 30ml.

b) II miejsce: Herbatka Konopielka 16g 20 saszetek, Białko Konopne 150g, Nasiona Konopi Niełuskane150g, Nasiona Prażone 150g, Nasiona Łuskane150g, Olej Konopny 250ml, książka Małgorzaty Szakuła Konopie w kuchni.

c) III miejsce: Olejek Cannabis Originals ProSlim 5% 10ml, Herbatka Konopielka 16g 20 saszetek, Białko Konopne 150g.

1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 15.07.2020 r. na kanale You Tube Organizatora:

DobreKonopie GHM

2. Organizator powiadomi zwycięzców konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród. Nagrody nie odebrane do dnia 01.08.2020 r. przechodzą na własność Organizatora.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

VIII Polityka prywatności

1. Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie w materiałach informacyjnych danych osobowych tj. imię i nazwisko autora.

2. Administratorem danych osobowych jest firma / sklep internetowy dobrekonopie.pl, dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji niniejszego konkursu.

3. Zgłaszający mają prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

VIII Postanowienia końcowe

 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

2.Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu.

4.Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 533 339 694 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: biuro@dobrekonopie.pl

Ciesz się chwilą z nami i zyskaj 15% rabatu na zakupy w naszym sklepie

Zapisz się, a raz na dwa tygodnie otrzymasz od nas dawkę wiedzy o świecie CBD.

Bądźmy w kontakcie, miłego dnia.

Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter! Już wkrótce otrzymasz e-mail z kodem rabatowym. Sprawdź swoją pocztę!