masc-z-kora-debu-balcann-ulga-dla-popekanej-skory-15ml